Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης σκαφών αναψυχής παρέχουν όλες τις βασικές υποχρεωτικές αλλά και συμπληρωματικές καλύψεις. Οι κίνδυνοι που απειλούν τόσο το ίδιο το σκάφος σας όσο και εσάς ως ιδιοκτήτη εκμηδενίζονται επιλέγοντας ένα ασφαλιστήριο σκάφους.

 

Ενδεικτικές καλύψεις

 

  • Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο Επιβαινόντων και τρίτων
  • Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές επιβαινόντων και τρίτων
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης
 

Yacht1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact