Ένα περιουσιακό στοιχείο όπου η αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς απαιτεί συνήθως μεγάλα κόστη. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών, που προσφέρουμε για την κύρια ή την εξοχική κατοικία, απευθύνονται τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές, εξασφαλίζοντας το κτίριο αλλά και το περιεχόμενο του από κάθε πιθανό κίνδυνο με πολύ χαμηλό κόστος.


Ενδεικτικές καλύψεις

 • Πυρκαγιά, σεισμός, βραχυκύκλωμα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Ζημιές από καπνό, κεραυνός, έκρηξη
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Κλοπή ύστερα από διάρρηξη/ληστεία
 • Ζημιές στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την κλοπή
 • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων
 • Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους
 • Κάλυψη έργων τέχνης από τους προαναφερόμενους κινδύνους
 

House2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact