Η οικογενειακή νομική προστασία έρχεται να καλύψει ένα κενό που αφορά πλήθος περιπτώσεων της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα συμφέροντα μας. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει μία προστασία για τις περιπτώσεις αυτές ώστε να νιώθει κι αυτός ισχυρός και ασφαλής ανά πάσα στιγμή.

 

Ενδεικτικές καλύψεις

 

  • Αμοιβές δικηγόρου επιλογής σας
  • Δικαστικά έξοδα
  • Αποζημιώσεις μαρτύρων
  • Αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
  • Έξοδα δικαστικών επιμελητών
  • Προκαταβολές δικαστικών εξόδων
  • Επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
 

Umbrella3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact