Ασφάλιση Επαγγελματικών Σκαφών

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις πλέον εξειδικευμένες Ασφαλιστικές Εταιρίες στον κλάδο Σκαφών - Πλοίων, παρέχοντας προγράμματα ασφάλισης, με τα οποία έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας έναντι κινδύνων όπως πειρατεία, σύγκρουση με άλλο πλοίο ή προκυμαία, κακόβουλες βλάβες, πυρκαγιά, έκρηξη, ίδιες ζημιές από κακοκαιρία, ζημιές από φορτοεκφόρτωση μηχανών ή εφοδίων, προσάραξη, ημιβύθιση, αμέλεια πληρώματος. Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να διαμορφώσετε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλισης σύμφωνα με τις επιπρόσθετες ειδικές ρήτρες για κάλυψη ζημιών.  

Proboat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

add