3b77d3f73b59742412f393cd0d264b14 XL

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Η εταιρία μας παρέχει ποικιλία προϊόντων που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Με οφέλη τόσο για εσάς όσο και για τους εργαζομένους σας, σε μια εποχή που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παροχές των προϊόντων είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν πιθανές ελλείψεις του Κοινωνικού Φορέα και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων. Είτε πρόκειται για μικρή ή μεσαία είτε για μεγάλη επιχείρηση παρέχουμε ασφάλιση και αποτελεσματική αποπληρωμή, όταν αυτές καθίστανται αναγκαίες για τους εργαζομένους.

 

Omade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Περισσότερα Περισσότερα
58b053c805beeea9e04dde1724076741 XL

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Το κόστος από την επέλευση ενδεχόμενων ζημιογόνων γεγονότων σε κάθε τεχνικό έργο, με την έννοια τόσο της δαπάνης αποκατάστασης όσο και των διαδικασιών αποτίμησης τους, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και ενίοτε δυσβάσταχτο όχι μόνο για τον εκάστοτε υπαίτιο αλλά και για τον ίδιο τον κύριο του έργου. Κάθε τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε ποικίλους κινδύνους όπως λανθασμένη μελέτη, ελαττωματικό υλικό, ανθρώπινη αμέλεια, φυσικά φαινόμενα, αστοχίες κατασκευής. Διασφαλίστε την αποπεράτωση του έργου με ένα ασφαλιστήριο προσαρμοσμένο στα δικά σας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

 

Asfalisitexnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Περισσότερα Περισσότερα
218fa54275e0e31c37b4e5091d9112ba XL

Περιβαλλοντικής ρύπανσης

Προστατέψτε την επιχείρηση σας έναντι των νόμων και των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος από τυχαίο γεγονός ρύπανσης. Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Οι καλύψεις των ασφαλιστηρίων ανταποκρίνονται σε όλα τα είδη ρύπανσης, καλύπτοντας και τα έξοδα καθαρισμού της περιοχής, σύμφωνα με τις επιταγές της ολοένα και πιο σύνθετης νομοθεσίας.

 

Enviro Smoke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Περισσότερα Περισσότερα
3abb66d58aa91d2b7b16f08ee38a95c0 XL

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης  για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις τρίτων, απόρροια λαθών και παραλείψεων του. Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία έναντι τρίτων, καθώς και έναντι των εργαζομένων του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών που προκαλούνται από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων εις βάρος της επιχείρησης ή του επιχειρηματία σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

 

Ενδεικτικές κατηγορίες προϊόντων αστικής ευθύνης:

  • Γενική αστική ευθύνη ( επαγγελματικών χώρων )
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη ( Ιατρού, Δικηγόρου, Συμβολαιογράφου )
  • Ευθύνη προϊόντος ( κατασκευαστή, παραγωγού, εισαγωγέα )
 

Teampeople

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Περισσότερα Περισσότερα
8462850dbb62c4bd159ee1ad55df6950 XL

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον μία αναγκαιότητα για τη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια επενδύονται σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο σε κτίρια όσο και σε οικόπεδα. Εξασφαλίστε απόλυτα την πράσινη επένδυση σας όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι, επιλέγοντας ένα ασφαλιστήριο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.


Ενδεικτικές καλύψεις:

  • Υλικές ζημιές στη φωτοβολταϊκή μονάδα
  • Απώλεια εισοδήματος από καλυπτόμενο κίνδυνο
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
 

Photov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Περισσότερα Περισσότερα
Fb5c27012bf7bd2b528a5fe03304bd91 XL

Ασφάλιση ομίλων συλλόγων

 

Τα ομαδικά συμβόλαια ομίλων - συλλόγων παρέχουν καλύψεις ατυχήματος για τα μέλη αυτών με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την επικυνδυνότητα της δραστηριότητας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ οικονομικά. Κυνηγητικοί, ορειβατικοί σύλλογοι, σχολές χορού, ερασιτεχνικές ομάδες, όμιλοι ομογενών και παράδοσης είναι κάποιες απο τις ομάδες κοινών χαρακτηριστικών, οι οποίες μας επιλέγουν για την ασφάλιση τους.

 

Sullogossk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Περισσότερα Περισσότερα
3dcbd8056f504532259e733a4b9e2ae3 XL

Ασφάλιση Ιατρείων Γραφείων

Η λειτουργία μιας επιχείρησης απειλείται πολλές φορές από απρόβλεπτους κινδύνους. Ο σύγχρονος επαγγελματίας, ο οποίος έχει επενδύσει σημαντικά στην επιχείρηση του, όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά, δεν μπορεί να αγνοήσει τους κινδύνους αυτούς. Ωφείλει να περιφρουρήσει και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης του, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες συνέπειες και το κόστος που θα είχε ως αποτέλεσμα ένα απρόβλεπτο και δυσάρεστο συμβάν. Μέσα από ένα πλήρες, από πλευράς καλύψεων, ασφαλιστήριο μπορεί να νιώθει σίγουρος για το επαγγελματικό του μέλλον σε μια ενδεχόμενη δύσκολη στιγμή.

 

Inside22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Περισσότερα Περισσότερα